نتایج مربوط به سفال 88 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفظ و مرمت یک ظرف سفالی هزاره‌ی اول ق.م. ﴿مکشوفه از آق اولر تالش﴾ سمیه نصرتی 1387 پایان‌نامه
حفظ و مرمت خمره‌ی سفالی منسوب به دوره‌ی ساسانی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار اصفهان فاطمه نصیری خلیلی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفالینه‌ی نخودی‌رنگ متعلق به گورستان لما (ایلام میانه – جدید) مجتبی عسکری 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد از سفال‌های خاکستری گوهرتپه‌ی مازندران محمدعلی مظلومی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال منقوش مکشوفه از تپه‌ی پیش از تاریخ شقا (فارس) متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید زینب محتشم 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال سلجوقی مکشوفه از قلعه‌ی لیسار (متعلق به سازمان میراث فرهنگی گیلان) شبنم شیفی 1387 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت سفال داغدار و نقش‌کنده‌ی دوره‌ی ساسانی (بیشاپور کازرون) بیژن باباخانی 1387 پایان‌نامه
مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان محسن تقوی 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی متعلق به دوره‌ی سلجوقی محمد حدادی 1386 پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک نمونه گورخمره‌ی عیلامی مکشوفه از حفاری هفت‌تپه مهدی کردی 1386 پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظرف سفالی خاکستری مکشوفه از مسجد کبود تبریز هادی مهرعلی‌لو 1386 پایان‌نامه
شناسایی و مرمت اشیای سفالی مخروطی‌شکل متداخل کشف‌شده در حفاری‌های میدان عتیق اصفهان محمدعلی میرزایی 1386 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه شیء سفالی نخودی و خاکستری متعلق به سایت‌موزه‌ی عصر آهن مسجد کبود تبریز هومن بخشایی 1386 پایان‌نامه
مرمت سه سفال یافت‌شده ازحفاری‌های تخت سلیمان مربوط به دوره‌ی سلجوقی و ایلخانی محمدرضا بیگی 1386 پایان‌نامه
ساختارشناسی و بررسی حضور و تاثیر کربن بر رنگ سفال خاکستری ﴿مطالعه‌ی موردی شهر سوخته﴾ یاسر عرب 1386 پایان‌نامه
بررسی و حفاظت پیکرک‌های سفالین و گِلی شهر سوخته حمیده چلوارفروش 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
حفاظت و مرمت 10 شیء (سفال، فلز و نقاشی روی کاغذ) متعلق به گنجینه‌ی استان خراسان رضوی حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد زهره هوشمند جاغوری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
مرمت خمره‌ی سفالی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار منسوب به دوره‌ی ساسانی مهدی فهار 1385 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفظ و مرمت یک ظرف سفالی هزاره‌ی اول ق.م. ﴿مکشوفه از آق اولر تالش﴾
سمیه نصرتی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت خمره‌ی سفالی منسوب به دوره‌ی ساسانی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار اصفهان
فاطمه نصیری خلیلی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفالینه‌ی نخودی‌رنگ متعلق به گورستان لما (ایلام میانه – جدید)
مجتبی عسکری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد از سفال‌های خاکستری گوهرتپه‌ی مازندران
محمدعلی مظلومی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال منقوش مکشوفه از تپه‌ی پیش از تاریخ شقا (فارس) متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید
زینب محتشم
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال سلجوقی مکشوفه از قلعه‌ی لیسار (متعلق به سازمان میراث فرهنگی گیلان)
شبنم شیفی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت سفال داغدار و نقش‌کنده‌ی دوره‌ی ساسانی (بیشاپور کازرون)
بیژن باباخانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و مرمت تابوت‌های سفالی اشکانی همدان
محسن تقوی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی متعلق به دوره‌ی سلجوقی
محمد حدادی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت یک نمونه گورخمره‌ی عیلامی مکشوفه از حفاری هفت‌تپه
مهدی کردی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت ظرف سفالی خاکستری مکشوفه از مسجد کبود تبریز
هادی مهرعلی‌لو
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناسایی و مرمت اشیای سفالی مخروطی‌شکل متداخل کشف‌شده در حفاری‌های میدان عتیق اصفهان
محمدعلی میرزایی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه شیء سفالی نخودی و خاکستری متعلق به سایت‌موزه‌ی عصر آهن مسجد کبود تبریز
هومن بخشایی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت سه سفال یافت‌شده ازحفاری‌های تخت سلیمان مربوط به دوره‌ی سلجوقی و ایلخانی
محمدرضا بیگی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ساختارشناسی و بررسی حضور و تاثیر کربن بر رنگ سفال خاکستری ﴿مطالعه‌ی موردی شهر سوخته﴾
یاسر عرب
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و حفاظت پیکرک‌های سفالین و گِلی شهر سوخته
حمیده چلوارفروش
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت 10 شیء (سفال، فلز و نقاشی روی کاغذ) متعلق به گنجینه‌ی استان خراسان رضوی
حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
زهره هوشمند جاغوری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
مرمت خمره‌ی سفالی متعلق به منطقه‌ی گز برخوار منسوب به دوره‌ی ساسانی
مهدی فهار
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج