نتایج مربوط به سفال 88 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
سفال تپه حصار دامغان گیتی قادرنیا 1373 پایان‌نامه
بررسی و مرمت سفال هزاره‌ی اول مارلیک جمشید نظری 1370 پایان‌نامه
شناخت مکتب سفال نیشابور و روش‌های حفاظت و مرمت آن علی‌اصغر ثابت جازاری 1370 پایان‌نامه
بررسی و مرمت سفال نقش کنده‌ی ایران (بدون لعاب) غلامعلی حکیم‌الهی 1370 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال دوره‌ی سلجوقی علی باصره 1370 پایان‌نامه
بررسی و مرمت ظروف سفالی لعاب‌دار دوره‌ی اسلامی در ایران محمدباقر فروغی بزرگ 1369 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سفال بدون لعاب کامبیز درویشی 1368 پایان‌نامه
Souvenirs d’un voyage en Perse J. Rochechouart 1867 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
سفال تپه حصار دامغان
گیتی قادرنیا
1373
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مرمت سفال هزاره‌ی اول مارلیک
جمشید نظری
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناخت مکتب سفال نیشابور و روش‌های حفاظت و مرمت آن
علی‌اصغر ثابت جازاری
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مرمت سفال نقش کنده‌ی ایران (بدون لعاب)
غلامعلی حکیم‌الهی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال دوره‌ی سلجوقی
علی باصره
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مرمت ظروف سفالی لعاب‌دار دوره‌ی اسلامی در ایران
محمدباقر فروغی بزرگ
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سفال بدون لعاب
کامبیز درویشی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
Souvenirs d’un voyage en Perse
J. Rochechouart
1867
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج