نتایج مربوط به سنگ‌نگاره‌ها 19 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد 1394 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
بررسی عوامل مخرب محیطی در روند فرسایش سنگ‌برجسته‌ی ساسانی در خان‌تختی و ارائه‌ی طرح حفاظتی هومن بخشایی 1390 پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ ورونیک ورگی‌بلمین 1390 کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی 1390 مقاله
پاک‌سازی بخشی از نقش برجسته‌های ایلمایی، تخته سنگ شماره دو تنگ سروک پیمان نعمتی 1388 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید سحر امینیان 1388 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی نقش‌برجسته‌ی تنگه‌چوگان در بیشاپور: (تاج‌گیری شاپور اول از اهورامزدا و پیروزی وی) علیرضا بهرمان، محمدحسن طالبیان 1387 مقاله
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی 1387 مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی مریم شیروانی 1387 کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی سنگ‌نگاره‌ی انسان بال‌دار پریسا عبدالهی 1386 پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی و آزمایشگاهی و مقایسه‌ی نقش‌برجسته‌های استان کرمانشاه و برخی از نقش‌برجسته‌های دامنه‌ی زاگرس (پیش از اسلام) فرناز اسدیان 1384 پایان‌نامه
بررسی اثرات تخریبی آلاینده‌ها بر آثار صخره‌ای بیستون و طاق‌بستان مریم مهدی‌آبادی 1383 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید ناهید هراتیان اردستانی 1383 مقاله
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن مجید ایاسی 1382 پایان‌نامه
معرفی روش‌های پاک‌سازی گل‌سنگ‌ها (پاسارگاد) امیررضا پورمقدم 1381 پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان حمیدرضا محبی 1372 پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی سنگ‌های تاریخی تخت فولاد و حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائی (بابا فولاد) ساغر حمیدی کجوری 1371 پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان محسن موحدی 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی
سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد
1394
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی عوامل مخرب محیطی در روند فرسایش سنگ‌برجسته‌ی ساسانی در خان‌تختی و ارائه‌ی طرح حفاظتی
هومن بخشایی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ
ورونیک ورگی‌بلمین
1390
نوع نوشتار: کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح
اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
پاک‌سازی بخشی از نقش برجسته‌های ایلمایی، تخته سنگ شماره دو تنگ سروک
پیمان نعمتی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید
سحر امینیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی نقش‌برجسته‌ی تنگه‌چوگان در بیشاپور: (تاج‌گیری شاپور اول از اهورامزدا و پیروزی وی)
علیرضا بهرمان، محمدحسن طالبیان
1387
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی
مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: کتاب
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی سنگ‌نگاره‌ی انسان بال‌دار
پریسا عبدالهی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی و آزمایشگاهی و مقایسه‌ی نقش‌برجسته‌های استان کرمانشاه و برخی از نقش‌برجسته‌های دامنه‌ی زاگرس (پیش از اسلام)
فرناز اسدیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی اثرات تخریبی آلاینده‌ها بر آثار صخره‌ای بیستون و طاق‌بستان
مریم مهدی‌آبادی
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید
ناهید هراتیان اردستانی
1383
نوع نوشتار: مقاله
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن
مجید ایاسی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
معرفی روش‌های پاک‌سازی گل‌سنگ‌ها (پاسارگاد)
امیررضا پورمقدم
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان
حمیدرضا محبی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی سنگ‌های تاریخی تخت فولاد و حفاظت و مرمت آرامگاه استاد فولاد حلوائی (بابا فولاد)
ساغر حمیدی کجوری
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و نگهداری کنده‌کاری‌های صخره‌ای در سکنج کرمان
محسن موحدی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج