نتایج مربوط به سنگ 86 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت فاطمه یاوری 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان زهره ناصربخت 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت) رامین محمدی 1391 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت حکیمه افشاری‌نژاد 1391 پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1391 مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1391 طرح پژوهشی
بررسی عوامل مخرب محیطی در روند فرسایش سنگ‌برجسته‌ی ساسانی در خان‌تختی و ارائه‌ی طرح حفاظتی هومن بخشایی 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان آزاده علیزاده مبارکه 1390 پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ ورونیک ورگی‌بلمین 1390 کتاب
فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم 1390 مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی 1390 مقاله
نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی بهنام پدرام، نرجس زمانی 1390 مقاله
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی مهدی کردی 1389 پایان‌نامه
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1389 مقاله
نگاهی نوین به حفاظت شیر سنگی در محوطه قبرستان‌های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری نرجس زمانی 1388 پایان‌نامه
مقایسه‌ی کاربرد دیسپرسیون نانوذرات کلسیم هیدروکسید در الکل با روش شیرآهک در استحکام‌بخشی آثار سنگ آهکی مجید زمانیان 1388 پایان‌نامه
بررسی‌های آرکئومتریک سنگ‌های سیاه تمدن جیرفت مهدی رازانی 1388 پایان‌نامه
بررسی استحکام‌بخشی و حفاظت از سنگ آهک سیاه در محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد با استفاده از پلیمرها؛ امکان‌سنجی استفاده از نانو ذرات مهشید عطاری 1388 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت
فاطمه یاوری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان
زهره ناصربخت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت)
رامین محمدی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت
حکیمه افشاری‌نژاد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1391
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت حوض مرمری خانه‌ی صدقیانی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
مهدی رازانی، مهدی نارنگی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
1391
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
بررسی عوامل مخرب محیطی در روند فرسایش سنگ‌برجسته‌ی ساسانی در خان‌تختی و ارائه‌ی طرح حفاظتی
هومن بخشایی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت شیر سنگی منقوش متعلق به موزه‌ی مردم شناسی شهر چمگردان
آزاده علیزاده مبارکه
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ
ورونیک ورگی‌بلمین
1390
نوع نوشتار: کتاب
فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران
حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم
1390
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح
اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی
بهنام پدرام، نرجس زمانی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی ساختاری و آسیب‌شناسی سنگ‌های قرمز کلیسای سنت‌استپانوس جلفا با ارائه‌ی پیشنهادهای حفاظتی
مهدی کردی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
جایگاه سنگ نرم در محوطه‌های عصر مفرغ ایران
مهدی رازانی، محمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی نوین به حفاظت شیر سنگی در محوطه قبرستان‌های تاریخی استان چهارمحال و بختیاری
نرجس زمانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مقایسه‌ی کاربرد دیسپرسیون نانوذرات کلسیم هیدروکسید در الکل با روش شیرآهک در استحکام‌بخشی آثار سنگ آهکی
مجید زمانیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی‌های آرکئومتریک سنگ‌های سیاه تمدن جیرفت
مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی استحکام‌بخشی و حفاظت از سنگ آهک سیاه در محوطه‌ی میراث جهانی پاسارگاد با استفاده از پلیمرها؛ امکان‌سنجی استفاده از نانو ذرات
مهشید عطاری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج