نتایج مربوط به سنگ 86 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش زهره ساری‌خانی 1388 پایان‌نامه
بررسی فرآیند تخریب سنگ‌های آهکی در آرامگاه کورش افسون خواجه‌پور 1388 پایان‌نامه
پاک‌سازی بخشی از نقش برجسته‌های ایلمایی، تخته سنگ شماره دو تنگ سروک پیمان نعمتی 1388 پایان‌نامه
مرمت سه ظرف سنگ صابون متعلق به تمدن حوزه‌ی هلیل‌رود رضا ناصری پورتک‌لو 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ازاره‌های حجاری‌شده‌ی قاجاری مربوط به عمارت تخریب‌شده‌ی کاخ خورشید شیراز (موجود درمحوطه‌ی باز موزه‌ی پارس) سمیه پورخسروانی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته‌ی متعلق به تکیه‌ی مادر شاهزاده در اصفهان اکبر رهی 1388 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ قبر خواجه‌شمس‌الدین در لارستان حسین منتظری 1388 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید سحر امینیان 1388 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی مریم شیروانی 1387 پایان‌نامه
بررسی و امکان‌سنجی استفاده از سیمان‌های بهینه‌شده با میکروسیلیس در مرمت آثار سنگی مجموعه‌ی جهانی پارسه-پاسارگاد رضا شیخ‌الاسلامی 1387 پایان‌نامه
شناسایی فنی و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت نقاشی‌های صخره‌ای میرملاس امیر حسنوند 1387 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو قطعه سنگ مربوط به دوره‌ی قاجار متعلق به مجموعه‌ی تاریخی تخت فولاد اصفهان مژگان رضوی 1387 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی نقش‌برجسته‌ی تنگه‌چوگان در بیشاپور: (تاج‌گیری شاپور اول از اهورامزدا و پیروزی وی) علیرضا بهرمان، محمدحسن طالبیان 1387 مقاله
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات» سمیه بصیری 1387 مقاله
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی 1387 مقاله
کپی سردیس کالیگولا ترجمه‌ی محمد حدادی 1387 مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی مریم شیروانی 1387 کتاب
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی 1387 مقاله
ارایه‌ی طرح حفظ و مرمت حوض مروارید عمارت هشت‌بهشت اصفهان سمیه بصیری 1386 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی عوامل مؤثر در پالایش سطوح سنگی محوطه‌ی پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش
زهره ساری‌خانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فرآیند تخریب سنگ‌های آهکی در آرامگاه کورش
افسون خواجه‌پور
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پاک‌سازی بخشی از نقش برجسته‌های ایلمایی، تخته سنگ شماره دو تنگ سروک
پیمان نعمتی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت سه ظرف سنگ صابون متعلق به تمدن حوزه‌ی هلیل‌رود
رضا ناصری پورتک‌لو
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت ازاره‌های حجاری‌شده‌ی قاجاری مربوط به عمارت تخریب‌شده‌ی کاخ خورشید شیراز (موجود درمحوطه‌ی باز موزه‌ی پارس)
سمیه پورخسروانی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ‌نوشته‌ی متعلق به تکیه‌ی مادر شاهزاده در اصفهان
اکبر رهی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ قبر خواجه‌شمس‌الدین در لارستان
حسین منتظری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی پرتوهای لیزر در پاک‌سازی آثار سنگی تخت جمشید
سحر امینیان
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه حل حفاظتی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و امکان‌سنجی استفاده از سیمان‌های بهینه‌شده با میکروسیلیس در مرمت آثار سنگی مجموعه‌ی جهانی پارسه-پاسارگاد
رضا شیخ‌الاسلامی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناسایی فنی و آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت نقاشی‌های صخره‌ای میرملاس
امیر حسنوند
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو قطعه سنگ مربوط به دوره‌ی قاجار متعلق به مجموعه‌ی تاریخی تخت فولاد اصفهان
مژگان رضوی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی نقش‌برجسته‌ی تنگه‌چوگان در بیشاپور: (تاج‌گیری شاپور اول از اهورامزدا و پیروزی وی)
علیرضا بهرمان، محمدحسن طالبیان
1387
نوع نوشتار: مقاله
مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»
سمیه بصیری
1387
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی سنگ‌های سیاه مجموعه‌ی پاسارگاد و پیشنهاد راه‌حل حفاظتی
مریم شیروانی، عباس عابد اصفهانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
کپی سردیس کالیگولا
ترجمه‌ی محمد حدادی
1387
نوع نوشتار: مقاله
آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی
مریم شیروانی
1387
نوع نوشتار: کتاب
بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید
عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی
1387
نوع نوشتار: مقاله
ارایه‌ی طرح حفظ و مرمت حوض مروارید عمارت هشت‌بهشت اصفهان
سمیه بصیری
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج