نتایج مربوط به سنگ 86 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی سنگ‌نگاره‌ی انسان بال‌دار پریسا عبدالهی 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان محمد مرتضوی، حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد زهره هوشمند جاغوری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
مطالعه‌ی فنی و آزمایشگاهی و مقایسه‌ی نقش‌برجسته‌های استان کرمانشاه و برخی از نقش‌برجسته‌های دامنه‌ی زاگرس (پیش از اسلام) فرناز اسدیان 1384 پایان‌نامه
سنگ‌شناسی فنی و آزمایشگاهی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان فارس نگینه فرهنگ‌دوست 1384 پایان‌نامه
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان شیرین محبوب 1384 پایان‌نامه
بررسی اثرات تخریبی آلاینده‌ها بر آثار صخره‌ای بیستون و طاق‌بستان مریم مهدی‌آبادی 1383 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید ناهید هراتیان اردستانی 1383 مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
مطالعه‌ی شناخت و بهینه‌سازی ملات ماسه‌سیمان در مرمت‌های آثار سنگی تخت جمشید؛ مرمت یک قطعه از سنگ تاج طاقچه‌ی کاخ صدستون ناهید هراتیان اردستانی 1382 پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن مجید ایاسی 1382 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید رضا شیخ‌السلامی 1382 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و مرمت ازاره‌های سنگی مسجد سپهسالار تهران آزاده طاهری کریمی 1382 پایان‌نامه
معرفی روش‌های پاک‌سازی گل‌سنگ‌ها (پاسارگاد) امیررضا پورمقدم 1381 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون رضا عطائی 1375 پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان حمیدرضا محبی 1372 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظتی سنگ‌نگاره‌ی انسان بال‌دار
پریسا عبدالهی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان
محمد مرتضوی، حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
زهره هوشمند جاغوری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
مطالعه‌ی فنی و آزمایشگاهی و مقایسه‌ی نقش‌برجسته‌های استان کرمانشاه و برخی از نقش‌برجسته‌های دامنه‌ی زاگرس (پیش از اسلام)
فرناز اسدیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سنگ‌شناسی فنی و آزمایشگاهی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان فارس
نگینه فرهنگ‌دوست
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان
شیرین محبوب
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی اثرات تخریبی آلاینده‌ها بر آثار صخره‌ای بیستون و طاق‌بستان
مریم مهدی‌آبادی
1383
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید
ناهید هراتیان اردستانی
1383
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
مطالعه‌ی شناخت و بهینه‌سازی ملات ماسه‌سیمان در مرمت‌های آثار سنگی تخت جمشید؛ مرمت یک قطعه از سنگ تاج طاقچه‌ی کاخ صدستون
ناهید هراتیان اردستانی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن
مجید ایاسی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید
رضا شیخ‌السلامی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و مرمت ازاره‌های سنگی مسجد سپهسالار تهران
آزاده طاهری کریمی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
معرفی روش‌های پاک‌سازی گل‌سنگ‌ها (پاسارگاد)
امیررضا پورمقدم
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون
رضا عطائی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان
حمیدرضا محبی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج