نتایج مربوط به شیشه و آینه 25 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت نقاشی روی آینه و شیشه در خانه‌ی قدیمی امام جمعه اصفهان آناهیتا محمودی 1371 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی پشت شیشه، حفاظت و مرمت تابلوی نقاشی پشت شیشه بقعه‌ی سید واقف نطنز حمید جاجرمی 1371 پایان‌نامه
شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی) مسعود امیر کاشانی 1370 پایان‌نامه
مرمت شیشه سعید عامری ماهانی 1368 پایان‌نامه
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت نقاشی روی آینه و شیشه در خانه‌ی قدیمی امام جمعه اصفهان
آناهیتا محمودی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی پشت شیشه، حفاظت و مرمت تابلوی نقاشی پشت شیشه بقعه‌ی سید واقف نطنز
حمید جاجرمی
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
شیشه و مرمت آن (پارتی و ساسانی)
مسعود امیر کاشانی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت شیشه
سعید عامری ماهانی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج