نتایج مربوط به سایر فلزات 9 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد 1392 مقاله
مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار مریم کوهشاری 1392 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان حسن غفاری نیک 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن مهدی مکبریان 1389 پایان‌نامه
بررسی آثار تاریخی فلزی در مرمت حمیدرضا بخشنده‌فرد 1389 کتاب
بررسی تکنولوژی ساخت، مکانیزم‌های تخریب و محافظت آثار تاریخی سربی اعظم‌سادات خدامی 1388 پایان‌نامه
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی بدری حکیمیان 1384 پایان‌نامه
بررسی امکان استفاده از الکتروفرمیک در بازسازی آثار فلزی امیرمسعود سعیدی‌پور 1384 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت‌تپه بر پایه‌ی داده‌های آرکومتالورژیک امید عودباشی 1384 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها
محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد
1392
نوع نوشتار: مقاله
مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار
مریم کوهشاری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان
حسن غفاری نیک
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن
مهدی مکبریان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی آثار تاریخی فلزی در مرمت
حمیدرضا بخشنده‌فرد
1389
نوع نوشتار: کتاب
بررسی تکنولوژی ساخت، مکانیزم‌های تخریب و محافظت آثار تاریخی سربی
اعظم‌سادات خدامی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول حفاظت سوزن‌دوزی‌های فلزی بر روی پارچه‌های دوره‌ی صفوی
بدری حکیمیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی امکان استفاده از الکتروفرمیک در بازسازی آثار فلزی
امیرمسعود سعیدی‌پور
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و حفظ و مرمت مجموعه فلزات هفت‌تپه بر پایه‌ی داده‌های آرکومتالورژیک
امید عودباشی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج