نتایج مربوط به مس و آلیاژهای آن 68 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی وحید پورزرقان 1393 مقاله
حفاظت و مرمت یک پیکره‌ی فلزی از جنس آلیاژهای مس متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی یزد فرامرز آزادبخت 1392 پایان‌نامه
اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن محمد مرتضوی 1392 پایان‌نامه
تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی امید عودباشی 1392 پایان‌نامه
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی وحید پورزرقان 1392 مقاله
مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان نگار قربانی 1392 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان عالیه علیزاده 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان سولماز حسینی‌پناه 1392 پایان‌نامه
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2) وحید پورزرقان 1392 مقاله
راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان) رضا امین‌صدری 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی فرشته حکیمی 1391 پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر علی رسالت 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پیشانی‌بند مفرغی موزه‌ی آذربایجان تبریز مهدی میرزایی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس زهره اسلامی 1391 پایان‌نامه
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس حمیدرضا بخشنده‌فرد 1391 پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت معصومه فمی تفرشی 1390 پایان‌نامه
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان 1390 مقاله
ریخت‌شناخت خوردگی در برنزهای تاریخی: تحلیل فرآیند مس‌زدایی در اشیاء برنزی هفت‌تپه‌ی امید عودباشی، سیدمحمدامین امامی، پرویز دوامی 1390 مقاله
حفاظت و مرمت دو عدد سرتبر از آلیاژ مس متعلق به حاشیه‌ی هلیل‌رود مرضیه احمدی 1390 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی
وحید پورزرقان
1393
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت یک پیکره‌ی فلزی از جنس آلیاژهای مس متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی یزد
فرامرز آزادبخت
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن
محمد مرتضوی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی
امید عودباشی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان
نگار قربانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان
عالیه علیزاده
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان
سولماز حسینی‌پناه
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2)
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان)
رضا امین‌صدری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی
فرشته حکیمی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر
علی رسالت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پیشانی‌بند مفرغی موزه‌ی آذربایجان تبریز
مهدی میرزایی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس
زهره اسلامی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس
حمیدرضا بخشنده‌فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت
معصومه فمی تفرشی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی
غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان
1390
نوع نوشتار: مقاله
ریخت‌شناخت خوردگی در برنزهای تاریخی: تحلیل فرآیند مس‌زدایی در اشیاء برنزی هفت‌تپه‌ی
امید عودباشی، سیدمحمدامین امامی، پرویز دوامی
1390
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت دو عدد سرتبر از آلیاژ مس متعلق به حاشیه‌ی هلیل‌رود
مرضیه احمدی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج