نتایج مربوط به فلز 110 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر علی رسالت 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پیشانی‌بند مفرغی موزه‌ی آذربایجان تبریز مهدی میرزایی 1391 پایان‌نامه
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند علیرضا کوچکزایی 1391 پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس زهره اسلامی 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس حمیدرضا بخشنده‌فرد 1391 پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت معصومه فمی تفرشی 1390 پایان‌نامه
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان 1390 مقاله
ریخت‌شناخت خوردگی در برنزهای تاریخی: تحلیل فرآیند مس‌زدایی در اشیاء برنزی هفت‌تپه‌ی امید عودباشی، سیدمحمدامین امامی، پرویز دوامی 1390 مقاله
حفاظت و مرمت بر روی هفت سکه‌ی ساسانی مینا دهمرده 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو عدد سرتبر از آلیاژ مس متعلق به حاشیه‌ی هلیل‌رود مرضیه احمدی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه خنجر مفرغی متعلق به تالش مرجان نادری‌نسب 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شمعدان مسجد جامع نطنز امیرحسین قاضی 1390 پایان‌نامه
بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان امید عودباشی 1390 مقاله
فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم 1390 مقاله
بررسی روش‌های ایجاد پاتین مصنوعی در مجسمه‌های برنزی معاصر و تاثیر آنها بر روند تخریب آثار و ارائه‌ی مناسب‌ترین راهکار حفاظتی محمد شیرخان‌زاده 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران) عادله محتشم 1389 پایان‌نامه
برنز بتا ﴿سفید روی﴾: مرور فنی و بررسی شیوه‌ی حفاظت اثر نفیسه انصاری 1389 پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن مهدی مکبریان 1389 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شمشیر آهنی متعلق به عصر آهن (п-ш) مکشوفه از لرستان مجتبی عالی‌پور 1389 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه و حفاظت شمشیرهای برنزی با بقایای دسته‌ی چوبی مکشوفه از مشکین‌شهر
علی رسالت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت پیشانی‌بند مفرغی موزه‌ی آذربایجان تبریز
مهدی میرزایی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند
علیرضا کوچکزایی
1391
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس
زهره اسلامی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
کاربرد بازدارنده‌های خوردگی غیرسمی در درمان اشیاء تاریخی بر پایه مس
حمیدرضا بخشنده‌فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی پاتین بر روی چند اثر تاریخی برنزی و نقش آن در انتخاب شیوه‌های حفاظت و مرمت
معصومه فمی تفرشی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
عصاره‌ی مریم‌گلی دارویی به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی طبیعی برای درمان اشیاء تاریخی مسی
غلامرضا وطن‌خواه، حمیدرضا بخشنده‌فرد، محمدعلی گلعذار، محمدرضا سبزعلیان
1390
نوع نوشتار: مقاله
ریخت‌شناخت خوردگی در برنزهای تاریخی: تحلیل فرآیند مس‌زدایی در اشیاء برنزی هفت‌تپه‌ی
امید عودباشی، سیدمحمدامین امامی، پرویز دوامی
1390
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت بر روی هفت سکه‌ی ساسانی
مینا دهمرده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو عدد سرتبر از آلیاژ مس متعلق به حاشیه‌ی هلیل‌رود
مرضیه احمدی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه خنجر مفرغی متعلق به تالش
مرجان نادری‌نسب
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شمعدان مسجد جامع نطنز
امیرحسین قاضی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان
امید عودباشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی تزئینات طلاکاری روی سنگ در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران
حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی روش‌های ایجاد پاتین مصنوعی در مجسمه‌های برنزی معاصر و تاثیر آنها بر روند تخریب آثار و ارائه‌ی مناسب‌ترین راهکار حفاظتی
محمد شیرخان‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران)
عادله محتشم
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
برنز بتا ﴿سفید روی﴾: مرور فنی و بررسی شیوه‌ی حفاظت اثر
نفیسه انصاری
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی مکانیزم‌های فرسایش و ترمیم آلیاژ هفت‌جوش و شناخت متالورژیکی آن
مهدی مکبریان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت شمشیر آهنی متعلق به عصر آهن (п-ш) مکشوفه از لرستان
مجتبی عالی‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج