نتایج مربوط به فلز 110 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفظ و مرمت نقاشی‌های رنگ روغن روی فلز محمدحسن مهدوی‌نیا 1376 پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت رضا رحمانی 1375 پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت آثار برنزی رودبار (تهران) شهاب‌الدین همدانی 1370 پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی زهرا بهزادنیا 1370 پایان‌نامه
مرمت اشیاء مفرغی پیشوای ورامین علیرضا بهرمان 1368 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار شیء آهنی ( هزاره‌ی اول قبل از میلاد) فرامرز مستعلی‌زاده 1368 پایان‌نامه
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار، 1345 کتاب
بیان الصناعات حبیش تفلیسی، 1336 کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
Souvenirs d’un voyage en Perse J. Rochechouart 1867 کتاب
مِرآت الجواهر جهانگیر پادشاه ، (1036 هـ.ق) کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفظ و مرمت نقاشی‌های رنگ روغن روی فلز
محمدحسن مهدوی‌نیا
1376
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت
رضا رحمانی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت آثار برنزی رودبار (تهران)
شهاب‌الدین همدانی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و حفاظت و مرمت شیء آهنی از دوره‌ی الیمایی
زهرا بهزادنیا
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت اشیاء مفرغی پیشوای ورامین
علیرضا بهرمان
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت چهار شیء آهنی ( هزاره‌ی اول قبل از میلاد)
فرامرز مستعلی‌زاده
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار،
1345
نوع نوشتار: کتاب
بیان الصناعات
حبیش تفلیسی،
1336
نوع نوشتار: کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
Souvenirs d’un voyage en Perse
J. Rochechouart
1867
نوع نوشتار: کتاب
مِرآت الجواهر
جهانگیر پادشاه ،
(1036 هـ.ق)
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج