نتایج مربوط به فن‌شناسی آثار 127 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین احمد زردی 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته سمیرا جعفری 1392 پایان‌نامه
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره» حسین فراهانی 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی هادی زند کریمی 1391 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت حکیمه افشاری‌نژاد 1391 پایان‌نامه
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro 2013 مقاله
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده 1391 مقاله
Introducing and technology of ornaments in the Khajeh Attabak-e Kerman’s tomb tower Anahita Sasani 2012 مقاله
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران یاسر حمزوی، حسام اصلانی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان آسیه صالحی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی مهدی فرد قادری 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت تزئینات و گچبری قسمتی از ازاره‌ی ضلع جنوب غربی گنبدخانه‌ی مسجد جامع اشترجان مهدی اکبرخواه 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
بررسی فنی-تطبیقی کاشی‌های هفت‌رنگ سه بنای شاخص دوره‌ی تیموری خراسان (مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد، مجموعه‌ی تربت‌جام و مزار ابوبکر تایبادی) نگار افتخاری 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قاب آینه‌ای از جنس قیر طبیعی منسوب به دوره‌ی قاجاریه آزیتا موسوی مجد 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت گچبری سقف اتاق پنج‌دری خانه‌ی شیخ الاسلام یزد محسن کیخا 1390 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی 1390 مقاله
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی فاطمه محسنی 1390 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین
احمد زردی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته
سمیرا جعفری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره»
حسین فراهانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی
هادی زند کریمی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت
حکیمه افشاری‌نژاد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach
Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro
2013
نوع نوشتار: مقاله
بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده
1391
نوع نوشتار: مقاله
Introducing and technology of ornaments in the Khajeh Attabak-e Kerman’s tomb tower
Anahita Sasani
2012
نوع نوشتار: مقاله
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران
یاسر حمزوی، حسام اصلانی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان
آسیه صالحی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی
مهدی فرد قادری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت تزئینات و گچبری قسمتی از ازاره‌ی ضلع جنوب غربی گنبدخانه‌ی مسجد جامع اشترجان
مهدی اکبرخواه
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
بررسی فنی-تطبیقی کاشی‌های هفت‌رنگ سه بنای شاخص دوره‌ی تیموری خراسان (مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد، مجموعه‌ی تربت‌جام و مزار ابوبکر تایبادی)
نگار افتخاری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت قاب آینه‌ای از جنس قیر طبیعی منسوب به دوره‌ی قاجاریه
آزیتا موسوی مجد
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت گچبری سقف اتاق پنج‌دری خانه‌ی شیخ الاسلام یزد
محسن کیخا
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای حفاظتی از نقش برجسته شماره 1 کول فرح
اردشیر کوهزاد، علیرضا بهرمان، حسن درخشی
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی
فاطمه محسنی
1390
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج