نتایج مربوط به فن‌شناسی آثار 127 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد 1390 مقاله
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت نغمه قدوسی 1390 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران حامد پورتقی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی تزئینات آهک‌بری بنای اسپی مزگت سودابه خانجانی طالکوئی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت کتیبه‌ی گچبری نعل‌درگاه بنای امام‌زاده شاه احمدقاسم شهر قم ﴿قرن هشتم ‌هـ.ق﴾ حامد جهاندوست 1389 پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی بر روی روش و ماده‌ی مناسب پاک‌سازی لایه‌ی رنگ روغنی از سطح در چوبی منسوب به دوره‌ی تیموری ایران ﴿متعلق به آستان قدس رضوی﴾ محمد ژولیده 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران) عادله محتشم 1389 پایان‌نامه
برنز بتا ﴿سفید روی﴾: مرور فنی و بررسی شیوه‌ی حفاظت اثر نفیسه انصاری 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی عبدالرضا محمدیان خسروی 1389 پایان‌نامه
مطالعات ساختاری فن‌شناسی بر روی ملات‌های گچ و خاک ساسانی بیشاپور عاطفه حسین‌پور 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت جعفر پرویز 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی مهری باقی‌زاده 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار امیر افلاکیان 1389 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی مینا صفائیان 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی) شادی مرادی 1389 پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه اکرم کر زنگنه 1389 پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی 1389 مقاله
نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان یاسر حمزوی 1389 مقاله
مروری بر انواع روش های طلاکاری عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی 1389 مقاله
بررسی آزمایشگاهی استحکام بخش ها بر روی چوب های تاریخی منطقه گیلان مهشید کاکوئی 1389 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل
مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد
1390
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت
نغمه قدوسی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت و حفاظت تزئینات گچی محراب بقعه‌ی تاریخی پیربکران
حامد پورتقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی تزئینات آهک‌بری بنای اسپی مزگت
سودابه خانجانی طالکوئی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمت کتیبه‌ی گچبری نعل‌درگاه بنای امام‌زاده شاه احمدقاسم شهر قم ﴿قرن هشتم ‌هـ.ق﴾
حامد جهاندوست
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی بر روی روش و ماده‌ی مناسب پاک‌سازی لایه‌ی رنگ روغنی از سطح در چوبی منسوب به دوره‌ی تیموری ایران ﴿متعلق به آستان قدس رضوی﴾
محمد ژولیده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح حفظ و مرمت تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ در دوره‌ی قاجار (مطالعه‌ی موردی: تزئینات طلاکاری و لایه‌چینی روی سنگ موجود در مجموعه‌ی کاخ گلستان تهران)
عادله محتشم
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
برنز بتا ﴿سفید روی﴾: مرور فنی و بررسی شیوه‌ی حفاظت اثر
نفیسه انصاری
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی
عبدالرضا محمدیان خسروی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعات ساختاری فن‌شناسی بر روی ملات‌های گچ و خاک ساسانی بیشاپور
عاطفه حسین‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت
جعفر پرویز
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی
مهری باقی‌زاده
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی، آسیب شناسی و مرمت جزء بیست و ششم قرآن خطی مربوط به دوره‌ی قاجار
امیر افلاکیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسی و آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌های ازاره‌ی عمارت هشت‌بهشت اصفهان متعلق به دوره‌ی صفوی
مینا صفائیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی)
شادی مرادی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاریخی، فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت دو خمره‌ی سفالی مکشوفه از محوطه‌ی باستانی هفت‌تپه
اکرم کر زنگنه
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان
حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی
1389
نوع نوشتار: مقاله
نحوه‌ی اجرای شیوه‌ی تمپرا در دیوارنگاره‌ای از خانه سوکیاس در اصفهان
یاسر حمزوی
1389
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر انواع روش های طلاکاری
عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی
1389
نوع نوشتار: مقاله
بررسی آزمایشگاهی استحکام بخش ها بر روی چوب های تاریخی منطقه گیلان
مهشید کاکوئی
1389
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج