نتایج مربوط به جعل میراث فرهنگی 5 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه‌چراغ جعلی به سبک سلجوقی در کاخ-موزه­ی چهل‌ستون اصفهان) مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده‌فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده 1389 مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان) مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده 1389 مقاله
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
بررسی و مطالعه‌ی جعل بر روی پایه‌ی روشنایی برنزی، متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون و مرمت خنجر برنزی مهدی رازانی 1386 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
1393
نوع نوشتار: کتاب
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه‌چراغ جعلی به سبک سلجوقی در کاخ-موزه­ی چهل‌ستون اصفهان)
مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده‌فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)
مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و مطالعه‌ی جعل بر روی پایه‌ی روشنایی برنزی، متعلق به موزه‌ی چهل‌ستون و مرمت خنجر برنزی
مهدی رازانی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج