نتایج مربوط به قوانین، منشورها و بیانیه‌ها 11 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی 1395 مقاله
اصول ایکوموس برای نگهداری و حفاظت-مرمت نقاشی‌های دیواری (پنجمین و آخرین پیش‌نویس برای پذیرش در گردهمایی عمومی ایکوموس، آبشار ویکتوریا، اکتبر 2003) ترجمه‌ی نگار کاظمی‌پور 1394 مقاله
جایگاه ارزشی دیوارنگاری ایرانی در ثبت جهانی میراث معماری بومی بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی 1394 مقاله
بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره‌ها در روند ثبت میراث معماری ایران و جهان بهنام پدرام، عبد الله جبل عاملی، بهشاد حسینی 1393 مقاله
بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور سیده‌فرنوش حسینی 1392 پایان‌نامه
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه پروین سلیمانی 1391 پایان‌نامه
بررسی بنیان‌های مرمت در ایران (با نگاهی به خانه‌ی تاریخی داوید نخستین مدرسه‌ی مرمت در جلفای اصفهان) مهدی رازانی 1389 مقاله
بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث” ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان 1388 مقاله
قوانین و بیانیه‌های بین المللی ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم 1383 مقاله
سند نارا ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم 1383 مقاله
کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران رسول‌ وطن‌دوست‌ 1378 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی
1395
نوع نوشتار: مقاله
اصول ایکوموس برای نگهداری و حفاظت-مرمت نقاشی‌های دیواری (پنجمین و آخرین پیش‌نویس برای پذیرش در گردهمایی عمومی ایکوموس، آبشار ویکتوریا، اکتبر 2003)
ترجمه‌ی نگار کاظمی‌پور
1394
نوع نوشتار: مقاله
جایگاه ارزشی دیوارنگاری ایرانی در ثبت جهانی میراث معماری بومی
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی
1394
نوع نوشتار: مقاله
بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره‌ها در روند ثبت میراث معماری ایران و جهان
بهنام پدرام، عبد الله جبل عاملی، بهشاد حسینی
1393
نوع نوشتار: مقاله
بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور
سیده‌فرنوش حسینی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پروین سلیمانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی بنیان‌های مرمت در ایران (با نگاهی به خانه‌ی تاریخی داوید نخستین مدرسه‌ی مرمت در جلفای اصفهان)
مهدی رازانی
1389
نوع نوشتار: مقاله
بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال 2009 – “علم و میراث”
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان
1388
نوع نوشتار: مقاله
قوانین و بیانیه‌های بین المللی
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم
1383
نوع نوشتار: مقاله
سند نارا
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم
1383
نوع نوشتار: مقاله
کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران
رسول‌ وطن‌دوست‌
1378
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج