نتایج مربوط به مرمت بناهای تاریخی 51 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت خانه فیلی در شهر شیراز هانی زارعی 1390 مقاله
معماری ساختارهای گنبد کبری قربانی 1390 مقاله
نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو جعفر کریم پور، داریوش حیدری 1390 مقاله
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته 1390 مقاله
مطالعه‌ی ملات چسباننده منسوب به دوره‌ی ساسانی در بنای معبد آناهیتای کنگاور مریم رضایی کرماجانی 1389 پایان‌نامه
مطالعات ساختاری بر روی ملات‌های هیدرولیکی بند امیر فارس از دیدگاه آرکئومتری سحر نوروزی 1389 پایان‌نامه
طرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده 1389 مقاله
آنالیز و بررسی رفتار تاق های سنتی (کاربرد آنالیز تاق به روش مری) حامد ایمان طلب 1389 مقاله
رفع خطر انحراف در برج پیزا با نظرداشت اصالت (با نگاهی به عارضه نشست و روش های مداخله) مازیار نیک بر 1389 مقاله
انجام مطالعات اولیه، ارائه‌ی طرح حفاظتی و ساماندهی پایگاه كوه خواجه‌ی زابل شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
ایجاد آزمایشگاه تخصصی مرمت پایگاه كوه خواجه‌ی زابل شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولی رضا رحیم نیا 1388 مقاله
مرمت و پاک‌سازی و طرح حفاظتی سرستون‌های بیستون زهرا قنبری 1387 پایان‌نامه
نظری بر مرمت آناستیلوزی و تجارب اجرای آن در بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی ایران زهره خضری 1387 مقاله
مرمت و بازسازی در بنای ایاصوفیه الهام نصری، بهنام پدرام 1387 مقاله
بررسی ماهیت شیمیایی و ریزساختاری ملات به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان عاطفه شکفته 1387 مقاله
حفاظت و مرمت محراب مسجد پیامبر ارگ بم شرکت سوشیانت میراث خراسان 1386 پروژه‌ی اجرایی
طرح مرمت حصار تخت‌ سلیمان با تکیه بر درب‌های ورودی مرضیه آسترکی 1384 پایان‌نامه
ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی غلامرضا کیانی 1383 مقاله
استفاده از سیستم گرمایشی کف در طرح احیای بناهای تاریخی کیوان ورقایی 1383 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت خانه فیلی در شهر شیراز
هانی زارعی
1390
نوع نوشتار: مقاله
معماری ساختارهای گنبد
کبری قربانی
1390
نوع نوشتار: مقاله
نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو
جعفر کریم پور، داریوش حیدری
1390
نوع نوشتار: مقاله
اصل حداقل مداخله، چالش پیش روی مداخلات حفاظتی در میراث فرهنگی، کشف و تبیین کاستی‌ها و نواقص اصل مذکور با رویکردی نظری به آرای موجود در این حوزه
احمد امین‌پور، محسن عباسی هرفته
1390
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه‌ی ملات چسباننده منسوب به دوره‌ی ساسانی در بنای معبد آناهیتای کنگاور
مریم رضایی کرماجانی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعات ساختاری بر روی ملات‌های هیدرولیکی بند امیر فارس از دیدگاه آرکئومتری
سحر نوروزی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین
ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
آنالیز و بررسی رفتار تاق های سنتی (کاربرد آنالیز تاق به روش مری)
حامد ایمان طلب
1389
نوع نوشتار: مقاله
رفع خطر انحراف در برج پیزا با نظرداشت اصالت (با نگاهی به عارضه نشست و روش های مداخله)
مازیار نیک بر
1389
نوع نوشتار: مقاله
انجام مطالعات اولیه، ارائه‌ی طرح حفاظتی و ساماندهی پایگاه كوه خواجه‌ی زابل
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
ایجاد آزمایشگاه تخصصی مرمت پایگاه كوه خواجه‌ی زابل
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولی
رضا رحیم نیا
1388
نوع نوشتار: مقاله
مرمت و پاک‌سازی و طرح حفاظتی سرستون‌های بیستون
زهرا قنبری
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
نظری بر مرمت آناستیلوزی و تجارب اجرای آن در بناها و محوطه‌های فرهنگی-تاریخی ایران
زهره خضری
1387
نوع نوشتار: مقاله
مرمت و بازسازی در بنای ایاصوفیه
الهام نصری، بهنام پدرام
1387
نوع نوشتار: مقاله
بررسی ماهیت شیمیایی و ریزساختاری ملات به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان
عاطفه شکفته
1387
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت محراب مسجد پیامبر ارگ بم
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1386
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
طرح مرمت حصار تخت‌ سلیمان با تکیه بر درب‌های ورودی
مرضیه آسترکی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی
غلامرضا کیانی
1383
نوع نوشتار: مقاله
استفاده از سیستم گرمایشی کف در طرح احیای بناهای تاریخی
کیوان ورقایی
1383
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج