نتایج مربوط به مواد و روش‌های مرمتی 186 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
شناسایی روش‌های مناسب مرمت کمبودها در آرایه‌های گچی با نگرشی ویژه بر محراب‌های قرن هشتم هجری ایران یاسمن رحمتی 1392 پایان‌نامه
استانداردسازی کاربرد گونه‌ها و روش‌های دوخت جهت ترمیم پارچه‌های قدیمی با ارائه‌ی نمونه‌های مثالی سمیه هاشمی شهرکی 1392 پایان‌نامه
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار 1392 مقاله
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری صالح ایمانی، مریم افشارپور 1392 مقاله
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی وحید پورزرقان 1392 مقاله
پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG یانک سو کو 1392 مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی) علیرضا کوچکزایی 1392 پایان‌نامه
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی 1392 مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2) وحید پورزرقان 1392 مقاله
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ 1392 مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت فاطمه یاوری 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان زهره ناصربخت 1391 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره» حسین فراهانی 1391 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان دانیال هرندی 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان حسن غفاری نیک 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی هادی زند کریمی 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
شناسایی روش‌های مناسب مرمت کمبودها در آرایه‌های گچی با نگرشی ویژه بر محراب‌های قرن هشتم هجری ایران
یاسمن رحمتی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
استانداردسازی کاربرد گونه‌ها و روش‌های دوخت جهت ترمیم پارچه‌های قدیمی با ارائه‌ی نمونه‌های مثالی
سمیه هاشمی شهرکی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز
مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار
1392
نوع نوشتار: مقاله
پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری
صالح ایمانی، مریم افشارپور
1392
نوع نوشتار: مقاله
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG
یانک سو کو
1392
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری
ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل
1392
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه‌ی ساختاری آثار چرمی و بررسی روش‌های مناسب نرم‌سازی و درمان آنها (نمونه‌ی موردی: مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی)
علیرضا کوچکزایی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین
علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
نوع نوشتار: مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2)
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
ارزیابی شرایط محیطی موزه‌ی لباس دزک جهت تدوین برنامه حفاظت پیشگیرانه بافته‌های پروتئینی
حمیدرضا بخشنده‌فرد، حسین احمدی، مرضیه آژنگ
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت
فاطمه یاوری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت سنگ قبر مرمری موزه‌ی سنگ آذربایجان
زهره ناصربخت
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه سند و یک نمونه کتاب خطی متعلق به کتابخانه‌ی آیت‌الله‌العظمی مرعشی نجفی«ره»
حسین فراهانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت جلد لاکی کتاب دیوان نصرت در موزه‌ی آذربایجان
دانیال هرندی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان
حسن غفاری نیک
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تاریخی-تطبیقی، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی دو نمونه نقشه‌ی قدیمی و ارائه‌ی طرح مرمتی
هادی زند کریمی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج