نتایج مربوط به نقاشی روی زمینه‌های مختلف 55 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی 1393 مقاله
زیباشناخت مرمت نقاشی مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان مریم میسرانی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی مهدی فرد قادری 1391 پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی محسن قانونی 1390 پایان‌نامه
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن سحر فروزان‌پور 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان نگین درخشان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران بی‌بی‌عافیه پیکر 1390 پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾ نرگس زمانیان 1389 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾ مینا کاکوئی 1389 پایان‌نامه
ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت کف‌نگاره‌ی یافت‌شده در سایت شهر گور لادن شکرگزار جهرمی 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان) صفورا سادات سلجوقی 1389 پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی پی.یان کنی‌هلم 1389 مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های اکریلیک در کاخ-موزه‌ی نیاوران آزاده احمدی‌پور 1389 پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه 1389 مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان) مینا کاکویی 1389 پایان‌نامه
نگاهداشت و آسیب‌شناسی لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های لاکی ایرانی مسعود سعیدزاده 1388 پایان‌نامه
حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه مهدی کردی 1388 مقاله
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب عادله محتشم 1388 مقاله
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾ محمود محمدی سامانی 1387 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود
شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی
1393
نوع نوشتار: مقاله
زیباشناخت مرمت نقاشی
مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان
مریم میسرانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی
مهدی فرد قادری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی
محسن قانونی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن
سحر فروزان‌پور
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
نگین درخشان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه تابلو نقاشی لاکی قاجاری متعلق به مجموعه‌ی نیاوران
بی‌بی‌عافیه پیکر
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی فنی تکنیک منحصر به‌فرد نقاشی با موم بر روی پارچه ﴿بررسی نمونه‌های متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان ﴾
نرگس زمانیان
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه‌ی ابریشمی نقاشی‌شده ﴿قسمتی از پاروان کاخ-موزه‌ی گلستان ﴾
مینا کاکوئی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ارائه‌ی طرح حفاظتی جهت کف‌نگاره‌ی یافت‌شده در سایت شهر گور
لادن شکرگزار جهرمی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی مینیاتورهای مکتب هند و ایرانی (مطالعه‌ی موردی: جنگ مینیاتور، متعلق به موزه‌ی هنرهای تزئینی اصفهان)
صفورا سادات سلجوقی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی
پی.یان کنی‌هلم
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت نقاشی‌های اکریلیک در کاخ-موزه‌ی نیاوران
آزاده احمدی‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه
1389
نوع نوشتار: مقاله
طرح حفظ و مرمت از یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)
مینا کاکویی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
نگاهداشت و آسیب‌شناسی لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های لاکی ایرانی
مسعود سعیدزاده
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه
مهدی کردی
1388
نوع نوشتار: مقاله
آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب
عادله محتشم
1388
نوع نوشتار: مقاله
طرح حفظ و مرمت آثار نقاشی رنگ روغن بر روی تکیه‌گاه پارچه‌ای با ساختاری ظریف ﴿مطالعه‌ی موردی: آثار محمدباقر سمیرمی، موجود در موزه‌ی چهل‌ستون﴾
محمود محمدی سامانی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج