نتایج مربوط به نقاشی 142 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
بررسی فنی و آسیب‌شناسی نقش درهای مسجد جامع فهرج با ارائه‌ی راهکار حفاظتی علی‌محمد سرداری 1392 پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت یک نمونه نقاشی دیواری رنگ و روغن دوره‌ی صفویه در کلیسای بیت‌اللحم اصفهان مرجان بهزادی 1392 پایان‌نامه
آشکارسازی و مرمت نقاشی در ازاره‌ی بنای فوقانی حوض‌خانه ضلع جنوبی خانه‌ی صدقیانی تبریز مصطفی کریمی‌فرد 1391 پایان‌نامه
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران یاسر حمزوی، حسام اصلانی 1391 کتاب
زیباشناخت مرمت نقاشی مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان مریم میسرانی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی گریو گنبد بقعه‌ی سید رکن‌الدین یزد مربوط به دوره‌ی ایلخانی احمد اکبری 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی مهدی فرد قادری 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی محسن قانونی 1390 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفظ و مرمت نقش‌برجسته‌ی رنگ‌آمیزی‌شده‌ی قاجاری در طاق بستان سروه فرج‌زاده 1390 پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان ریحانه قاسم‌آبادی 1390 پایان‌نامه
بررسی فرآیندهای تخریب تزئینات طلایی‌رنگ و تاثیرات آن بر کاغذ در چند نسخه‌ی خطی تزئینی از دوره‌ی قاجار سید‌محمدجواد موسوی 1390 پایان‌نامه
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان محبوبه نخعی امرودی 1390 پایان‌نامه
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی 1390 مقاله
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن سحر فروزان‌پور 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری کلیسای بیت‌الحم اصفهان عیسی‌زاده 1390 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان نگین درخشان 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت از نقاشی دیواری بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان میثم کاظمیان 1390 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
بررسی فنی و آسیب‌شناسی نقش درهای مسجد جامع فهرج با ارائه‌ی راهکار حفاظتی
علی‌محمد سرداری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و حفاظت یک نمونه نقاشی دیواری رنگ و روغن دوره‌ی صفویه در کلیسای بیت‌اللحم اصفهان
مرجان بهزادی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آشکارسازی و مرمت نقاشی در ازاره‌ی بنای فوقانی حوض‌خانه ضلع جنوبی خانه‌ی صدقیانی تبریز
مصطفی کریمی‌فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران
یاسر حمزوی، حسام اصلانی
1391
نوع نوشتار: کتاب
زیباشناخت مرمت نقاشی
مهدی حسینی، حمید فرهمند بروجنی، محسن قانونی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت سه قطعه مینیاتور هندی روی کاغذ متعلق به سازمان میراث فرهنگی خراسان
مریم میسرانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی گریو گنبد بقعه‌ی سید رکن‌الدین یزد مربوط به دوره‌ی ایلخانی
احمد اکبری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت رنگ و روغن روی کرباس متعلق به مجلس شورای اسلامی
مهدی فرد قادری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی
محسن قانونی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفظ و مرمت نقش‌برجسته‌ی رنگ‌آمیزی‌شده‌ی قاجاری در طاق بستان
سروه فرج‌زاده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تاثیر دیدگاه‌های متداول مرمتی در نیم قرن اخیر بر شیوه‌های موزون‌سازی رنگی دیوارنگاره‌های تاریخی اصفهان
ریحانه قاسم‌آبادی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فرآیندهای تخریب تزئینات طلایی‌رنگ و تاثیرات آن بر کاغذ در چند نسخه‌ی خطی تزئینی از دوره‌ی قاجار
سید‌محمدجواد موسوی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک قطعه نقشه‌ی قالی کرمان دوره پهلوی اول متعلق به میراث فرهنگی کرمان
محبوبه نخعی امرودی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مروری بر نظریه پردازی‌های مرمت نقاشی دیواری در اروپا
حمید فرهمندبروجنی، حسین احمدی، ریحانه قاسم‌آبادی
1390
نوع نوشتار: مقاله
ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن
سحر فروزان‌پور
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت نقاشی دیواری کلیسای بیت‌الحم اصفهان
عیسی‌زاده
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
نگین درخشان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت از نقاشی دیواری بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
میثم کاظمیان
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج