نتایج مربوط به چوب 47 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
پیش‌درآمدی بر نگهداری، حفاظت و مرمت سازه‌های دریایی چوبین فریبرز ستاری 1381 پایان‌نامه
مستندنگاری، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات چوبی بنای تاریخی سقانفار بابل (کیجاتکیه) و ارائه‌ی طرح مرمت سید محمد رئیسی; مینا داستانیان 1380 پایان‌نامه
پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران لاله جوشنی 1375 پایان‌نامه
آئینه‌کاری روی چوب، مرمت آئینه‌کاری یکی از اروسی‌های خانه‌ی نصیرالملک شیرازی عبدالرضا جمالی‌فرد 1372 پایان‌نامه
حفاظت و بازسازی تزئینات چوبی وابسته به معماری در رابطه با عمارت چهل‌ستون (مرمت نقاشی روی چوب) طاهره همتی 1370 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت درب‌های چوبی دوره‌ی قاجار نوشین عبدالله پورسپاهی 1368 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت آثار تاریخی فرهنگی چوبی؛ مطالعه در حفاظت و مرمت منبر مسجد جامع نائین مهین سهرابی نصرآبادی 1368 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
پیش‌درآمدی بر نگهداری، حفاظت و مرمت سازه‌های دریایی چوبین
فریبرز ستاری
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مستندنگاری، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات چوبی بنای تاریخی سقانفار بابل (کیجاتکیه) و ارائه‌ی طرح مرمت
سید محمد رئیسی; مینا داستانیان
1380
نوع نوشتار: پایان‌نامه
پژوهشی در اهمیت حفاظت و مرمت سازهای ملی ایران
لاله جوشنی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آئینه‌کاری روی چوب، مرمت آئینه‌کاری یکی از اروسی‌های خانه‌ی نصیرالملک شیرازی
عبدالرضا جمالی‌فرد
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و بازسازی تزئینات چوبی وابسته به معماری در رابطه با عمارت چهل‌ستون (مرمت نقاشی روی چوب)
طاهره همتی
1370
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت درب‌های چوبی دوره‌ی قاجار
نوشین عبدالله پورسپاهی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت آثار تاریخی فرهنگی چوبی؛ مطالعه در حفاظت و مرمت منبر مسجد جامع نائین
مهین سهرابی نصرآبادی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج