نتایج مربوط به کاشی 65 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه پروین سلیمانی 1391 پایان‌نامه
بررسی فنی-تطبیقی کاشی‌های هفت‌رنگ سه بنای شاخص دوره‌ی تیموری خراسان (مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد، مجموعه‌ی تربت‌جام و مزار ابوبکر تایبادی) نگار افتخاری 1390 پایان‌نامه
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی 1390 مقاله
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی 1390 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد ملیحه صابرنیا 1390 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه سارا معتمدی، هایده خمسه 1390 مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی احمد قویم 1390 پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت نغمه قدوسی 1390 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی عبدالرضا محمدیان خسروی 1389 پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی 1389 مقاله
حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی ها: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشی کاری غلامرضا عنایتی، رضا وحیدزاده 1389 مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات کاشی‌کاری منار شیخ دانیال خنج عدنان فخرایی 1388 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و مرمت لعاب کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد نصیرالملک شیراز محسن غلامی 1388 پایان‌نامه
بررسی نقوش هندسی در کاشی‌کاری بنای خواجه ربیع ناعمه عارف پور 1388 پایان‌نامه
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون مهدی رازانی 1388 مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی 1388 پروژه‌ی مطالعاتی
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری 1388 کتاب
مرمت کاشی‌های معرق بخشی از سردر تکیه‌ی نصرآباد (خانقاه شیخ ابوالقاسم نصرآبادی) احمدرضا گودرزی 1387 پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت رنگ‌پریدگی لعاب کاشی‌های هفت‌رنگ حرم حضرت علی (ع) شادی سلطان‌زاده 1387 پایان‌نامه
بررسی علل تخریب لعاب مشکی در کاشی‌های مسجد-مدرسه‌ی سپهسالار تهران عباس عابد اصفهانی، داوود اسداله‌وش‌ عالی 1386 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پروین سلیمانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فنی-تطبیقی کاشی‌های هفت‌رنگ سه بنای شاخص دوره‌ی تیموری خراسان (مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد، مجموعه‌ی تربت‌جام و مزار ابوبکر تایبادی)
نگار افتخاری
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران
مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی
1390
نوع نوشتار: مقاله
احیای مقرنس سردر کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد
ملیحه صابرنیا
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه
سارا معتمدی، هایده خمسه
1390
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه و تحلیل مبانی نظری مرمت کاشیکاری هفت رنگ ازاره های ایوان شمالی و جنوبی مسجد امام سمنان- با نگاه ویژه به راهکارهای ارائه نقوش اسلیمی و خطایی
احمد قویم
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فن‌شناسانه کاشی‌های مطلای مدرسه شمسیه یزد و ارایه طرح حفاظت و مرمت
نغمه قدوسی
1390
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و فن‌شناسی کاشی‌های تصویری دوره‌ی قاجار ﴿مربوط به ازاره‌ی ضلع شرقی تکیه‌ی معاون‌الملک کرمانشاه﴾ و ارائه‌ی راهکارهای حفاظتی-مرمتی
عبدالرضا محمدیان خسروی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان
حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفظ قطعات کاشی تاریخی و محدود نمودن بازسازی ها: نگاهی دوباره به تعمیرات کاشی کاری
غلامرضا عنایتی، رضا وحیدزاده
1389
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی تزئینات کاشی‌کاری منار شیخ دانیال خنج
عدنان فخرایی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی و مرمت لعاب کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد نصیرالملک شیراز
محسن غلامی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی نقوش هندسی در کاشی‌کاری بنای خواجه ربیع
ناعمه عارف پور
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون
مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: مقاله
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه
مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری
1388
نوع نوشتار: کتاب
مرمت کاشی‌های معرق بخشی از سردر تکیه‌ی نصرآباد (خانقاه شیخ ابوالقاسم نصرآبادی)
احمدرضا گودرزی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت رنگ‌پریدگی لعاب کاشی‌های هفت‌رنگ حرم حضرت علی (ع)
شادی سلطان‌زاده
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی علل تخریب لعاب مشکی در کاشی‌های مسجد-مدرسه‌ی سپهسالار تهران
عباس عابد اصفهانی، داوود اسداله‌وش‌ عالی
1386
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج