نتایج مربوط به کاشی 65 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه فنی، آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار) هاله زرینه، علیرضا بهرمان 1386 مقاله
بررسی عوامل تغییر رنگ در لعاب‌های زرد و سبز کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد امام اصفهان (دوره‌ی صفویه) عباس عابد اصفهانی، کتایون زاهدیان 1386 مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان محمد مرتضوی، حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد زهره هوشمند جاغوری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
صنایع دستی کهن ایران هانس وولف 1384 کتاب
فن‌شناسی لعاب کاشی‌های مسجد نصیرالملک و تلاش برای بازفرآوری لعاب قرمز حمیدرضا چمن 1384 پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار و مجموعه‌ی باغ-عمارت مسعودیه) هاله زرینه 1384 پایان‌نامه
طرح آسیب‌شناسی کاشی‌کاری مسجد جامع ورامین گلاویژ شهبازی 1384 پایان‌نامه
جواهرنامه‌ی نظامی محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق) 1383 کتاب
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925 W. Floor 2003 کتاب
حفظ و مرمت یک قاب کاشی هفت‌رنگ مربوط به دوره‌ی صفویه و متعلق به حمام علی‌قلی‌آقا اصفهان محسن تاکی 1381 پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
بررسی پوشش خارجی گنبدهای دوره‌ی صفویه در اصفهان، پروژه‌ی مرمت و بازسازی و تعویض کاشی گنبد مسجد امام اصفهان حسین احمدی 1372 پایان‌نامه
کاشی معرق مسجد جامع اصفهان (مطالعه، بررسی ساخت و نحوه‌ی کار)؛ حفاظت و مرمت لچکی‌های کاشی معرق در مسجد جامع اصفهان (لچکی جبهه‌ی شمال شرقی حیاط مسجد) امیر نظر دنیوی 1372 پایان‌نامه
مطالعه و بررسی کاشی‌کاری مجموعه‌ی درب‌امام اصفهان؛ مرمت بخشی از کتیبه‌ی بزرگ بنا هدی خردمند 1371 پایان‌نامه
بررسی ضایعات کاشی‌کاری مسجد کبود تبریز و طرح مرمت بخشی از آن حسن خلیلی زنوز 1369 پایان‌نامه
بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان مرتضی میرآباد 1369 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه فنی، آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار)
هاله زرینه، علیرضا بهرمان
1386
نوع نوشتار: مقاله
بررسی عوامل تغییر رنگ در لعاب‌های زرد و سبز کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد امام اصفهان (دوره‌ی صفویه)
عباس عابد اصفهانی، کتایون زاهدیان
1386
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان
محمد مرتضوی، حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
آسیب‌شنـاسی 250 شیء تاریخی استـان خراسان در موزه‌های شهرستان‌های گناباد، تربت جام و تایباد
زهره هوشمند جاغوری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
صنایع دستی کهن ایران
هانس وولف
1384
نوع نوشتار: کتاب
فن‌شناسی لعاب کاشی‌های مسجد نصیرالملک و تلاش برای بازفرآوری لعاب قرمز
حمیدرضا چمن
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی فنی آسیب‌شناسی و مرمت کاشی‌های عهد قاجار (بنای مدرسه و مسجد سپهسالار و مجموعه‌ی باغ-عمارت مسعودیه)
هاله زرینه
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح آسیب‌شناسی کاشی‌کاری مسجد جامع ورامین
گلاویژ شهبازی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
جواهرنامه‌ی نظامی
محمدبن ابی‌برکات جوهری نیشابوری (592 ﮪ.ق)
1383
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
(Traditional Crafts in Qajar, Iran (1800-1925
W. Floor
2003
نوع نوشتار: کتاب
حفظ و مرمت یک قاب کاشی هفت‌رنگ مربوط به دوره‌ی صفویه و متعلق به حمام علی‌قلی‌آقا اصفهان
محسن تاکی
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
بررسی پوشش خارجی گنبدهای دوره‌ی صفویه در اصفهان، پروژه‌ی مرمت و بازسازی و تعویض کاشی گنبد مسجد امام اصفهان
حسین احمدی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاشی معرق مسجد جامع اصفهان (مطالعه، بررسی ساخت و نحوه‌ی کار)؛ حفاظت و مرمت لچکی‌های کاشی معرق در مسجد جامع اصفهان (لچکی جبهه‌ی شمال شرقی حیاط مسجد)
امیر نظر دنیوی
1372
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه و بررسی کاشی‌کاری مجموعه‌ی درب‌امام اصفهان؛ مرمت بخشی از کتیبه‌ی بزرگ بنا
هدی خردمند
1371
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی ضایعات کاشی‌کاری مسجد کبود تبریز و طرح مرمت بخشی از آن
حسن خلیلی زنوز
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بازسازی سردر شرقی مسجد آقانور اصفهان
مرتضی میرآباد
1369
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج