نتایج مربوط به کاشی 65 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه و بررسی کاشی‌های زرین‌فام قرون هفت و هشت هجری، بازسازی بخشی از محراب مسجد میدان کاشان (عمادی) اصغر پورشیروی 1368 پایان‌نامه
مرمت تزئینات وابسته به معماری گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان جمال‌الدین مهدی‌نژاد 1368 پایان‌نامه
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار، 1345 کتاب
بیان الصناعات حبیش تفلیسی، 1336 کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir Al-Biruni 1891 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه و بررسی کاشی‌های زرین‌فام قرون هفت و هشت هجری، بازسازی بخشی از محراب مسجد میدان کاشان (عمادی)
اصغر پورشیروی
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت تزئینات وابسته به معماری گنبد مسجد شیخ‌لطف‌الله اصفهان
جمال‌الدین مهدی‌نژاد
1368
نوع نوشتار: پایان‌نامه
عرایس الجواهر و نفایس الاطایب
ابوالقاسم عبدالله بن علی کاشانی (700 ﻫ.ق) به کوشش ایرج افشار،
1345
نوع نوشتار: کتاب
بیان الصناعات
حبیش تفلیسی،
1336
نوع نوشتار: کتاب
Al-Jamahir Fi Ma’rifat Al-Jawahir
Al-Biruni
1891
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج