نتایج مربوط به گچ و آرایه‌های گچی 64 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعات ساختاری فن‌شناسی بر روی ملات‌های گچ و خاک ساسانی بیشاپور عاطفه حسین‌پور 1389 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت جعفر پرویز 1389 پایان‌نامه
مطالعه فنی و آسیب‌شناسی محراب مسجد جامع ارومیه و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت فریبرز;لی‌پور 1389 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی) شادی مرادی 1389 پایان‌نامه
فن شناسی گچبری های دوره سلجوقی در استان زنجان (آرامگاه پیراحمد زهرنوش، مسجد جامع قروه، مسجد جامع سجاس) حامد طالبی، سیدعلی اصغر میرفتاح 1389 مقاله
حفاظت و مرمت بخشی از کتیبه گچی منقوش قرآنی ضلع غربی مقبره ملااسماعیل شهر تاریخی یزد طاهره شیشه بری، حمید فرهمند بروجنی 1389 مقاله
مرمت گچبری‌های برج رسكت ساری شرکت سوشیانت میراث خراسان 1388 پروژه‌ی اجرایی
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکار حفاظت و مرمت تزئینات برج رسکت مازندران محمدعلی بهابادی 1388 پایان‌نامه
کاربرد گچ در تزئینات وابسته به معماری دوره‌ی قاجار در شهر یزد؛ مطالعه‌ی کاربردی: خانه‌ی شیخ‌الاسلام آصفه میرنیام 1388 پایان‌نامه
معرفی تزئینات گچی بناهای دوره‌ی تیموری شهر یزد و فن‌شناسی تزئینات گچی بقعه‌ی ستی‌فاطمه (قرن 9 ‌هـ.ق﴾ یاسر حمزوی 1388 پایان‌نامه
مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی سهیلا غفاری 1388 پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت بخشی از گچبری‌ ضلع شرقی ازاره‌ی آرامگاه پیرحمزه‌ی سبزپوش فاطمه قاسمی فراغه 1388 پایان‌نامه
مرمت بخشی از تزئینات گچبری‌ و آیینه‌کاری ضلع شرقی منزل نصیرالملک شیراز سمیرا صفی‌پور 1388 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو تابلوی نقاشی رنگ روغن بر روی گچ مربوط به دوره‌ی قاجار آرش اقبال جهرمی 1388 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی 1388 پروژه‌ی مطالعاتی
بررسی شیوه‌ی عمل‌آوری و تکنیک اجرای تزئینات گچی ﴿موسوم به کشته‌بُری﴾ در بنای عالی‌قاپوی اصفهان، از دیدگاه حفاظت و مرمت عالیه تدین چهارسوقی 1387 پایان‌نامه
مطالعات فنی و آسیب‌شناسی ملات‌های به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان عاطفه شکفته 1387 پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی لایه‌چینی تزئینات برخی از بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان (عالی‌قاپو، چهل‌ستون و هشت بهشت) پرویز هلاکوئی 1387 پایان‌نامه
مرمت بخشی از قاب گچبری‌ مقبره‌ی خواجه اتابک کرمان مرضیه ملایی 1387 پایان‌نامه
طرح مرمت و بازسازی مدالیون‌های گنبدخانه‌ی سلطانیه آزاده محب‌علی 1387 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعات ساختاری فن‌شناسی بر روی ملات‌های گچ و خاک ساسانی بیشاپور
عاطفه حسین‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی نقوش مُهری بقعه‌ی پیربکران اصفهان با ارائه‌ی طرح مرمت
جعفر پرویز
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه فنی و آسیب‌شناسی محراب مسجد جامع ارومیه و ارائه‌ی طرح حفاظت و مرمت
فریبرز;لی‌پور
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، مطالعات تاریخی و حفاظت و مرمت یک قطعه گچبری دوره‌ی ساسانی (متعلق به موزه‌ی رضا عباسی)
شادی مرادی
1389
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن شناسی گچبری های دوره سلجوقی در استان زنجان (آرامگاه پیراحمد زهرنوش، مسجد جامع قروه، مسجد جامع سجاس)
حامد طالبی، سیدعلی اصغر میرفتاح
1389
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت بخشی از کتیبه گچی منقوش قرآنی ضلع غربی مقبره ملااسماعیل شهر تاریخی یزد
طاهره شیشه بری، حمید فرهمند بروجنی
1389
نوع نوشتار: مقاله
مرمت گچبری‌های برج رسكت ساری
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی راهکار حفاظت و مرمت تزئینات برج رسکت مازندران
محمدعلی بهابادی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربرد گچ در تزئینات وابسته به معماری دوره‌ی قاجار در شهر یزد؛ مطالعه‌ی کاربردی: خانه‌ی شیخ‌الاسلام
آصفه میرنیام
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
معرفی تزئینات گچی بناهای دوره‌ی تیموری شهر یزد و فن‌شناسی تزئینات گچی بقعه‌ی ستی‌فاطمه (قرن 9 ‌هـ.ق﴾
یاسر حمزوی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی
سهیلا غفاری
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت بخشی از گچبری‌ ضلع شرقی ازاره‌ی آرامگاه پیرحمزه‌ی سبزپوش
فاطمه قاسمی فراغه
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت بخشی از تزئینات گچبری‌ و آیینه‌کاری ضلع شرقی منزل نصیرالملک شیراز
سمیرا صفی‌پور
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو تابلوی نقاشی رنگ روغن بر روی گچ مربوط به دوره‌ی قاجار
آرش اقبال جهرمی
1388
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه
مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی
1388
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
بررسی شیوه‌ی عمل‌آوری و تکنیک اجرای تزئینات گچی ﴿موسوم به کشته‌بُری﴾ در بنای عالی‌قاپوی اصفهان، از دیدگاه حفاظت و مرمت
عالیه تدین چهارسوقی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعات فنی و آسیب‌شناسی ملات‌های به‌کاررفته در آرامگاه تپتی‌آهار، هفت‌تپه‌ی خوزستان
عاطفه شکفته
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی و آسیب‌شناسی لایه‌چینی تزئینات برخی از بناهای دوره‌ی صفوی اصفهان (عالی‌قاپو، چهل‌ستون و هشت بهشت)
پرویز هلاکوئی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت بخشی از قاب گچبری‌ مقبره‌ی خواجه اتابک کرمان
مرضیه ملایی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح مرمت و بازسازی مدالیون‌های گنبدخانه‌ی سلطانیه
آزاده محب‌علی
1387
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج