نتایج مربوط به گچ و آرایه‌های گچی 64 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مرمت تزئینات آرامگاه بوذرجمهر قاینی شرکت سوشیانت میراث خراسان 1386 پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت محراب مسجد پیامبر ارگ بم شرکت سوشیانت میراث خراسان 1386 پروژه‌ی اجرایی
مرمت بخاری دیواری گچی اتاق جبهه‌ی شمال غربی خانه‌ی داوید حامد جهاندوست 1386 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات گچبری و نقاشی روی آینه‌ی خانه‌ی امام جمعه تهران ساجده عبدلی 1386 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت محراب گچبری ایلخانی مربوط به مسجد جامع گناباد نگار افتخاری 1386 پایان‌نامه
مرمت دو قاب گچبری کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 ) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
حفاظت و استحکام‌بخشی اندود داخل مسجد و تزئینات گچی و نقاشی مزار در مجموعه‌ی تاریخی کدکن محمد مرتضوی 1385 پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان محمد مرتضوی، حامد صیادشهری 1385 پروژه‌ی مطالعاتی
بررسی تزئینات خانه‌های قدیمی تبریز (نقاشی روی گچ) حسنیه زعفرانچی‌زاده مقدم 1385 پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی و فن‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمتی قطعات گچبری مربوط به دوران ساسانی با انتخاب پنجره‌ی گچی شهر دستوای شوشتر به عنوان نمونه روش مرمت مریم‌السادات حسینی خزاقی 1385 پایان‌نامه
حفاظت از گچبری‌های منحصر به‌فرد بقعه‌ی ایلخانی سید رکن‌الدین (مدرسه‌ی رکنیه) شهر یزد الهه خاکباز الوندیان 1384 پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
مطالعه و بررسی شیوه‌های مناسب لایه‌برداری و آزاد‌سازی تزئینات کشته‌بری از الحاقات گچی و مرمت بخشی از این تزئینات در کاخ عالی‌قاپو پرستو موسوی 1382 پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت تزئینات معماری به‌جای مانده از دوره‌ی سلجوقی تا ایلخانی استان گلستان و اجرای مرمت بخشی از تزئینات گچبری و طرح‌های رنگی امام‌زاده روشن‌آباد گرگان فرنوش مختاری 1381 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت محراب گچبری‌ مسجد جامع سرایان فخریه خورشیدی 138 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت آثار و تزئینات گچی در کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه‌ی بندیان درگز زهرا نوروزی 1378 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
تزئینات گچی رباط شرف (کوربندی) هادی زارعی 1375 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مرمت تزئینات آرامگاه بوذرجمهر قاینی
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1386
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت محراب مسجد پیامبر ارگ بم
شرکت سوشیانت میراث خراسان
1386
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
مرمت بخاری دیواری گچی اتاق جبهه‌ی شمال غربی خانه‌ی داوید
حامد جهاندوست
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات گچبری و نقاشی روی آینه‌ی خانه‌ی امام جمعه تهران
ساجده عبدلی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت محراب گچبری ایلخانی مربوط به مسجد جامع گناباد
نگار افتخاری
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت دو قاب گچبری کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان
حسام الدین باقری کفاش رفسنجانی
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (‏تهران، 13تا 16 بهمن ماه 1380 )
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و استحکام‌بخشی اندود داخل مسجد و تزئینات گچی و نقاشی مزار در مجموعه‌ی تاریخی کدکن
محمد مرتضوی
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
آسیب‌شناسی تزئینات 60 بنا از بناهای تاریخی استان خراسان
محمد مرتضوی، حامد صیادشهری
1385
نوع نوشتار: پروژه‌ی مطالعاتی
بررسی تزئینات خانه‌های قدیمی تبریز (نقاشی روی گچ)
حسنیه زعفرانچی‌زاده مقدم
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی و فن‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمتی قطعات گچبری مربوط به دوران ساسانی با انتخاب پنجره‌ی گچی شهر دستوای شوشتر به عنوان نمونه روش مرمت
مریم‌السادات حسینی خزاقی
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت از گچبری‌های منحصر به‌فرد بقعه‌ی ایلخانی سید رکن‌الدین (مدرسه‌ی رکنیه) شهر یزد
الهه خاکباز الوندیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
مطالعه و بررسی شیوه‌های مناسب لایه‌برداری و آزاد‌سازی تزئینات کشته‌بری از الحاقات گچی و مرمت بخشی از این تزئینات در کاخ عالی‌قاپو
پرستو موسوی
1382
نوع نوشتار: پایان‌نامه
طرح حفاظت و مرمت تزئینات معماری به‌جای مانده از دوره‌ی سلجوقی تا ایلخانی استان گلستان و اجرای مرمت بخشی از تزئینات گچبری و طرح‌های رنگی امام‌زاده روشن‌آباد گرگان
فرنوش مختاری
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت محراب گچبری‌ مسجد جامع سرایان
فخریه خورشیدی
138
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت آثار و تزئینات گچی در کاوش‌های باستان‌شناسی محوطه‌ی بندیان درگز
زهرا نوروزی
1378
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
تزئینات گچی رباط شرف (کوربندی)
هادی زارعی
1375
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج