محسن چاره‌ساز
استحکام بخشی و حفاظت محراب گچبری ایلخانی مسجد جامع ارومیه
1394
کارفرما: میراث فرهنگی استان آذربایجان غربی
ناظر: فریبرز ولی پور


به‌اشتراک‌گذارنده: محسن چاره‌سازنوشته‌های مرتبط: