علیرضا کوچکزایی
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند
1391
کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی
ناظر: محمدعلی بزرگمهر
نوشته‌های مرتبط: