ابراهیم مرادیان
آسیب‌شناسی، تمیزکاری و مرمت درب مربوط به بقعه‌ی شیخ صفی‌الدین اردبیلی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: