سیروس منجمی
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی، حفظ و مرمت نقاشی سقف کلیسای وانک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1390
استاد راهنما: حسام اصلانی; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: