میثم نوروزی
آسیب‌شناسی، حفاظت و مرمت تمبرهای قاجاری و پهلوی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1386
استاد راهنما: مهناز گرجی
نوشته‌های مرتبط: