محمود روناسی
بررسی تزئینات وابسته به معماری (گچبری) زمان قاجار (منزل قدیمی شیخ‌السلام)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1368
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: