نگین درخشان
بررسی حفاظت و مرمت نقاشی روی کاغذ در دیوارنگاره‌ی بقعه‌ی هارون ولایت اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: فریبا خطابخش


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: