احسان روح‌الامین
بررسی و ارائه‌ی طرح مرمت کتیبه‌ی گچبری منسوب به میرعماد (تکیه‌ی میرفندرسکی، تخت فولاد اصفهان)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: غلامرضا وطن‌خواه

چکیده: کتیبه‌ی تکیه‌ی میرفندرسکی، تنها کتیبه به خط میرعماد حسنی قزوینی است که در دوره‌ی صفوی بین سال‌های 1008 تا 1024 هـ.ق نوشته شده و احتمالاً بین سال‌های 1008 تا 1193 هـ.ق بر دوال ایوان جبهه‌ی غربی تکیه‌ی میرفندرسکی گچبری شده است. به منظور ارائه‌ی طرح مرمت این کتیبه، پس از انجام مطالعات کتابخانه‌ای (شامل مطالعات تاریخی و فن‌شناسی) که کلید اصلی ما در پی‌بردن به اصالت تاریخی این اثر است و انجام مطالعات آزمایشگاهی بر روی رنگدانه‌ها و شناسایی ساختار رنگ‌های آلی به‌کاربرده‌شده در تزئینات کتیبه، به وسیله‌ی دستگاه IR و هم‌چنین تجزیه‌ی شیمیایی ترکیبات مواد به‌کاربرده‌شده در ساختار کتیبه به وسیله‌ی دستگاه XRD؛ به کمک میکروسکوپ متالوگرافی اقدام به لایه‌نگاری رنگی از داخل و خارج کادربندی کتیبه شده و نتایج حاصله با مشاهدات به‌دست‌آمده از لایه‌نگاری رنگی کتیبه‌ی الحاقی (در همان ایوان) مقایسه گردیده است. در این راستا آسیب‌شناسی و آسیب‌نگاری اثر تکمیل‌کننده‌ی این مطالعات است که در زمینه‌ی درک بهتر ارتباط کتیبه با فضای معماری و شناسایی دخل و تصرفاتی که به صورت غیر اصولی و کاملاً بی‌ضابطه صورت گرفته و باعث تغییر صورت اصلی خط و کتیبه شده، حائز اهمیت می‌باشد. شیوه‌شناسی خط میرعماد نیز، از طریق تجزیه-تحلیل هندسی و تطبیق کامپیوتری، در کنار مطالعات تاریخی-میدانی صورت پذیرفته است. (ویرایش چکیده: نشریه‌ی دانش مرمت و میراث فرهنگی)نوشته‌های مرتبط: