رضا رحمانی
بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی; علیرضا بهرمان
نوشته‌های مرتبط: