شهاب‌الدین همدانی
بررسی و حفاظت و مرمت آثار برنزی رودبار (تهران)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: محی‌الدین سجادی جزی
نوشته‌های مرتبط: