مریم‌السادات حسینی خزاقی
بررسی و مطالعه‌ی آسیب‌شناسی و فن‌شناسی و ارائه‌ی طرح مرمتی قطعات گچبری مربوط به دوران ساسانی با انتخاب پنجره‌ی گچی شهر دستوای شوشتر به عنوان نمونه روش مرمت
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1385
استاد راهنما: زهره بزرگمهری
استاد مشاور: محمدحسن محبعلی

چکیده: قدمت ساخت ملات گچ و استفاده از آن به عنوان مصالح ساختمانی به گذشته‌های بسیار دور باز می‌گردد و کاربرد آن در معماری بین‌النهرین، مصر و ایران به صورت گسترده دیده شده است. به‌طور مثال در چغازنبیل، تخت جمشید و اهرام ثلاثه کاربری‌های متفاوتی داشته و در دوره‌های اشکانی و ساسانی به عنوان ملات اغلب بناها به‌کار می‌رفته است و حتی به‌صورت تزئینات هم به‌کار برده شده است. استفاده از ملات گچ در دوران اسلامی نیز ادامه می‌یابد و به‌عنوان ملات اصلی بین مصالح سنگ و آجر و نیز به‌صورت گسترده جهت اندودکاری نقش تعیین‌کننده‌ای در ساخت بناها ایفا می‌کند. در این پروژه سعی شده است ابتدا با معرفی عظمت و شکوه هنر گچبری در دوران تاریخی اشکانی تا اسلامی، به یک سیر تاریخی در ارتباط با این هنر دست یابیم. سپس به معرفی پنجره‌ی گچی کاوش‌شده در شهر دستوای شوشتر و آسیب‌شناسی و فن‌شناسی آن پرداخته شود و در نهایت برای ارائه‌ی راه حل جامع حفاظتی جهت کاهش آسیب‌های وارده روش‌هایی پیشنهاد گردیده است. (ر. وحیدزاده)

به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: