نوشین کاویانی
بررسی و مطالعه‌ی فلزات موجود در موزه‌ی تخت جمشید و حفاظت و مرمت یک نمونه از اشیاء این مجموعه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: