زینب نورزهی
حفاظت و مرمت اسکلت انسان هزاره‌ی سوم ق.م متعلق به شهر سوخته‌ی سیستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: حسن خسروی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: