محسن ملک احمدی
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات لایه‌چینی و طلاچسبان سقف گنبد کلیسای بیت‌الحم اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: یاسر حمزوی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: