ملیحه صابرنیا
حفاظت و مرمت بخشی از تزئینات کاشی‌کاری معرق در بنای تاریخی مصلی مشهد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مسعود باتر


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: