یاسر نظریه
حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: آصفه میرنیام


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: