سیامک سیاح‌زاده
حفاظت و مرمت دو شیء مفرغی ﴿ارابه و سه پایه﴾ متعلق به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: