نرجس میری
حفاظت و مرمت دو فقره سپر چرمی متعلق به میراث فرهنگی زابل
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: مازیار نیک‌بر


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: