احمد زردی
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: وحید پورزرقان


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: