رضا شیخ‌السلامی
حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حسام اصلانی; محمدحسن طالبیان
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
نوشته‌های مرتبط: