مرجان نادری‌نسب
حفاظت و مرمت سه خنجر مفرغی متعلق به تالش
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: محمد مرتضوی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: