فریبا سعید
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1390
استاد راهنما: معین اسلامی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: