آسیه صالحی
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: یاسر حمزوی


به‌اشتراک‌گذارنده: مسلم میش‌مست‌نهی

نوشته‌های مرتبط: