زهره اسلامی
حفاظت و مرمت سه عدد سنجاق متعلق به جیرفت از آلیاژ مس
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1391
استاد راهنما: امید عودباشی


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: