سولماز حسینی‌پناه
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1392
استاد راهنما: وحید پورزرقان


به‌اشتراک‌گذارنده: نگار افتخاری

نوشته‌های مرتبط: